当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

石苍舒醉墨堂拼音版注音、翻译、赏析(苏轼)

2020-03-30 09:52:09  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

石苍舒醉墨堂拼音版.jpg

 石苍舒醉墨堂拼音版注音:

 rén shēng shí zì yōu huàn shǐ , xìng míng cū jì kě yǐ xiū 。

 人生识字忧患始,姓名粗记可以休。

 hé yòng cǎo shū kuā shén sù , kāi juàn chǎng huǎng lìng rén chóu 。

 何用草书夸神速,开卷惝怳令人愁。

 wǒ cháng hào zhī měi zì xiào , jūn yǒu cǐ bìng hé nián chōu 。

 我尝好之每自笑,君有此病何年瘳。

 zì yán qí zhōng yǒu zhì lè , shì yì wú yì xiāo yáo yóu 。

 自言其中有至乐,适意无异逍遥游。

 jìn zhě zuò táng míng zuì mò , rú yǐn měi jiǔ xiāo bǎi yōu 。

 近者作堂名醉墨,如饮美酒销百忧。

 nǎi zhī liǔ zǐ yǔ bù wàng , bìng shì tǔ tàn rú zhēn xiū 。

 乃知柳子语不妄,病嗜土炭如珍羞。

 jūn yú cǐ yì yì yún zhì , duī qiáng bài bǐ rú shān qiū 。

 君于此艺亦云至,堆墙败笔如山丘。

 xìng lái yī huī bǎi zhǐ jìn , jùn mǎ shū hū tà jiǔ zhōu 。

 兴来一挥百纸尽,骏马倏忽踏九州。

 wǒ shū yì zào běn wú fǎ , diǎn huà xìn shǒu fán tuī qiú 。

 我书意造本无法,点画信手烦推求。

 hú wéi yì lùn dú jiàn jiǎ , zhī zì piàn zhǐ jiē cáng shōu 。

 胡为议论独见假,只字片纸皆藏收。

 bù jiǎn zhōng zhāng jūn zì zú , xià fāng luó zhào wǒ yì yōu 。

 不减钟张君自足,下方罗赵我亦优。

 bù xū lín chí gèng kǔ xué , wán qǔ juàn sù chōng qīn chóu 。

 不须临池更苦学,完取绢素充衾裯。

 石苍舒醉墨堂翻译:

 人的一生忧愁苦难是从识字开始的,因此,只要能写能认自己的姓名就可以了。

 更何况用草书来夸耀书法的神奇和快速,让人看了模糊恍惚令人发愁。

 我每每自笑曾经爱好草书,不想你也有这个毛病,不知道哪年才能病愈?

 还说这里面有什么最大的快乐,非常称心合意,和庄子的逍遥游没有什么不同。

 最近,先生建造了醉墨堂,就像啜饮美酒能消愁销除烦恼一样。

 看先生这个样子,我才领会到柳宗元说得不错:嗜好土炭的病人吃起土炭就像美味佳肴一样。

 先生在书法艺术也可以说达到了最高境界,用坏的笔堆在墙边像山丘一样高。

 兴致来时,挥动笔墨多少纸都用得完,就好像骏马一转眼就踏遍九州大地。

 我的书法都是凭借想象力创造的,本来就没有什么章法,一点一画随手写来,也懒得去仔细推敲琢磨。

 为什么我的随口议论独独被先生所容纳,就连只字片纸也会收藏起来?

 如果用不低于钟繇、张芝来评价先生,先生完全当得起;如果用向下和罗晖、赵袭差不多来评价我,我似乎还要好些。

 从今后,先生不用再像张芝那样临池苦学,池水尽黑了;

 那些未曾染色的白绢与其先写字后再染色做衣服,不如直接拿来做被褥床帐。

 石苍舒醉墨堂赏析:

 苏轼是大书法家,有多篇诗谈到书法。像《凤翔八观》里的《石鼓歌》、《次韵子由论书》、《孙莘老求墨妙亭诗》和这首《石苍舒醉墨堂》,都是脍炙人口的。那几首诗都涉及论书,而这首诗纯粹从虚处落笔,尤其特殊。

 这是苏轼早期的七古名篇。他后来的七古中常见辩口悬河、才华横溢的特色,这首即是这种特色早期成熟的表现。堂名醉墨就很出奇,诗也就在这名字上翻腾。

 起首明要恭维石苍舒草书出众,却偏说草书无用,根本不该学。这种反说的方式前人称为骂题格。第一句是充满牢骚的话。这些牢骚是和苏轼那段时期的感受分不开的。在凤翔的前期,知府宋选对他很照顾。后来宋选离任,由陈希亮接任。陈希亮对下属冷冰冰的,又好挑剔,甚至苏轼起草的文字,他总要横加涂抹。苏轼对此很不满,在诗里也有所表现,如《客位假寐》。苏轼到了京城,正值王安石为参知政事,主张变更法度,苏轼也不满意,以致后来因此而遭放逐。这时虽未到和王安石闹翻的地步,但心里有牢骚,所以借这首诗冲口而出。这句话表面上不怎么样,但把忧患的根源归于识字,是有点惊人的。至于忧患到底何在,作者却一点即收,留下想象空间。古人轻视识字的,要数项羽最有名气。他认为字不过用来记记姓名,不值得学(《史记·项羽本纪》)作者巧妙地用了项羽这个典故而不落用典的痕迹。开头说,识字本是多余的事,更何况认草字;写草字,又写得龙飞凤舞,让人打开卷子一看惊叹不己,那就更不对了。惝恍二字形容草书的变化无端。令人愁明贬暗褒。这两句紧紧呼应下文兴来二句。这四句破空而来,合写两人而侧重对方。

 五六二句从诗人到对方,在章法中是转换之处。苏轼是书法家,《次韵子由论书》一开始就说:我虽不善书,晓书莫如我。用我尝好之对比君有此病,也是明贬暗褒。病指其好之成癖,暗伏对方草书功力之深,引出下面六句正面点明醉墨的旨趣。七八两句把《庄子》两个篇名用来赞美对方草书功力之深。九、十两句正面点明以醉墨来命名的用意,十一、十二两句又用柳宗元的比喻回应君有此病何能瘳,看似批评,实是夸奖。孔子说:知之者不如好之者,好之者不如乐之者。乐之不倦,造诣必深。下面四句即是正面赞美。这四句极有层次,首句总提,次句暗用前人笔冢(如王羲之、智永、怀素等)的故事写其用力之勤。接下来写其造诣之深,这是用力之勤的结果。这两句又和篇首神速句呼应,一正写,一比喻。条理井然,语言飞动。

 我书四句回到诗人自己,呼应上文我尝好之句。诗人先谦称自己的书法本无法,即不合规矩,点画句和惝恍句相应。接下两句反问石苍舒为何对他的书法如此偏爱,表面上是诗人自我否定,实有自负书法之意。如果正写就显得乏味,而且易流为诗人的自我吹嘘,用反诘语气来表现,供人回味,深得立言之体。怀素说:王右军云,吾真书过钟而草不减张。仆以为真不如钟,草不及张。不减钟张句即翻用这个典故赞美石苍舒。汉末张芝(伯英)和罗晖(叔景)、赵袭(元嗣)并称,张伯英自称:上比崔杜不足,下方罗赵有余。(见《晋书·卫恒传》)下方罗赵句即正用此典以收束我书。张芝人称草圣,《三国志·魏书·韦诞传》注说,张芝家里的衣帛,必定先用来写字,然后才染色做衣服。他临池学书,每天在池里洗笔,池水都成黑色了。结尾两句,诗人又反用此典回应篇首四句,既点到了石苍舒,又点到了自己。这四句都用写字的典故,出神入化而又紧扣主题。

 这首七古体现出苏轼的作诗本领。所谓不余不欠(赵克宜评语),就是既把题意说透,又没有多余的话。这正是苏轼风格的特色。善于在别人难于下笔之处着墨,把叙事议论抒情完全熔为一炉。语言形象生动,结构波澜起伏,正说反说,忽擒忽纵,意之所向,无隐不达。如同天马行空,去来无迹;细加寻绎,却又纲举目张,脉络分明。正如作者所说的画竹之妙:交柯乱叶动无数,一一皆可寻其源。(《王维吴道子画》)至于使用典故,更是信手拈来,头头是道,体现了作者广博的学识。