当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

送王屋山人魏万还王屋拼音版注音、翻译、赏析(李白)

2019-11-07 20:33:37  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

送王屋山人魏万还王屋拼音版.jpg

 送王屋山人魏万还王屋拼音版注音:

 xiān rén dōng fāng shēng , hào dàng nòng yún hǎi 。

 仙人东方生,浩荡弄云海。

 pèi rán chéng tiān yóu , dú wǎng shī suǒ zài 。

 沛然乘天游,独往失所在。

 wèi hóu jì dà míng , běn jiā liáo shè chéng 。

 魏侯继大名,本家聊摄城。

 juǎn shū rù yuán huà , jì yǔ gǔ xián bìng 。

 卷舒入元化,迹与古贤并。

 shí sān nòng wén shǐ , huī bǐ rú zhèn qǐ 。

 十三弄文史,挥笔如振绮。

 biàn zhé tián bā shēng , xīn qí lǔ lián zǐ 。

 辩折田巴生,心齐鲁连子。

 xī shè qīng luò yuán , pō jīng rén shì xuān 。

 西涉清洛源,颇惊人世喧。

 cǎi xiù wò wáng wū , yīn kuī dòng tiān mén 。

 采秀卧王屋,因窥洞天门。

 qiè lái yóu sōng fēng , yǔ kè hé shuāng shuāng 。

 朅来游嵩峰,羽客何双双。

 zhāo xié yuè guāng zǐ , mù sù yù nǚ chuāng 。

 朝携月光子,暮宿玉女窗。

 guǐ gǔ shàng yǎo tiǎo , lóng tán xià bēn zōng 。

 鬼谷上窈窕,龙潭下奔潈。

 dōng fú biàn hé shuǐ , fǎng wǒ sān qiān lǐ 。

 东浮汴河水,访我三千里。

 yì xìng mǎn wú yún , piāo yáo zhè jiāng sì 。

 逸兴满吴云,飘飖浙江汜。

 huī shǒu háng yuè jiān , zhāng tíng wàng cháo huán 。

 挥手杭越间,樟亭望潮还。

 tāo juǎn hǎi mén shí , yún héng tiān jì shān 。

 涛卷海门石,云横天际山。

 bái mǎ zǒu sù chē , léi bēn hài xīn yán 。

 白马走素车,雷奔骇心颜。

 yáo wén kuài jī měi , yī nòng yē xī shuǐ 。

 遥闻会稽美,一弄耶溪水。

 wàn hè yǔ qiān yán , zhēng róng jìng hú lǐ 。

 万壑与千岩,峥嵘镜湖里。

 xiù sè bù kě míng , qīng huī mǎn jiāng chéng 。

 秀色不可名,清辉满江城。

 rén yóu yuè biān qù , zhōu zài kōng zhōng xíng 。

 人游月边去,舟在空中行。

 cǐ zhōng jiǔ yán zhù , rù shàn xún wáng xǔ 。

 此中久延伫,入剡寻王许。

 xiào dú cáo é bēi , chén yín huáng juàn yǔ 。

 笑读曹娥碑,沉吟黄绢语。

 tiān tái lián sì míng , rì rù xiàng guó qīng 。

 天台连四明,日入向国清。

 wǔ fēng zhuǎn yuè sè , bǎi lǐ xíng sōng shēng 。

 五峰转月色,百里行松声。

 líng xī zī yán yuè , huá dǐng shū chāo hū 。

 灵溪咨沿越,华顶殊超忽。

 shí liáng héng qīng tiān , cè zú lǚ bàn yuè 。

 石梁横青天,侧足履半月。

 juàn rán sī yǒng jiā , bù dàn hǎi lù shē 。

 眷然思永嘉,不惮海路赊。

 guà xí lì hǎi qiáo , huí zhān chì chéng xiá 。

 挂席历海峤,回瞻赤城霞。

 chì chéng jiàn wēi mò , gū yǔ qián yáo wù 。

 赤城渐微没,孤屿前峣兀。

 shuǐ xù wàn gǔ liú , tíng kōng qiān shuāng yuè 。

 水续万古流,亭空千霜月。

 jìn yún chuān gǔ nán , shí mén zuì kě guān 。

 缙云川谷难,石门最可观。

 pù bù guà běi dǒu , mò qióng cǐ shuǐ duān 。

 瀑布挂北斗,莫穷此水端。

 pēn bì sǎ sù xuě , kōng méng shēng zhòu hán 。

 喷壁洒素雪,空蒙生昼寒。

 què sī wù xī qù , nìng jù wù xī wù 。

 却思恶溪去,宁惧恶溪恶。

 páo xiào qī shí tān , shuǐ shí xiāng pēn bó 。

 咆哮七十滩,水石相喷薄。

 lù chuàng lǐ běi hǎi , yán kāi xiè kāng lè 。

 路创李北海,岩开谢康乐。

 sōng fēng hé yuán shēng , sōu suǒ lián dòng hè 。

 松风和猿声,搜索连洞壑。

 jìng chū méi huā qiáo , shuāng xī nà guī cháo 。

 径出梅花桥,双溪纳归潮。

 luò fān jīn huá àn , chì sōng ruò kě zhāo 。

 落帆金华岸,赤松若可招。

 chén yuē bā yǒng lóu , chéng xī gū tiáo yáo 。

 沈约八咏楼,城西孤岧峣。

 tiáo yáo sì huāng wài , kuàng wàng qún chuān huì 。

 岧峣四荒外,旷望群川会。

 yún juǎn tiān dì kāi , bō lián zhè xī dà 。

 云卷天地开,波连浙西大。

 luàn liú xīn ān kǒu , běi zhǐ yán guāng lài 。

 乱流新安口,北指严光濑。

 diào tái bì yún zhōng , miǎo yǔ cāng lǐng duì 。

 钓台碧云中,邈与苍岭对。

 shāo shāo lái wú dū , péi huí shàng gū sū 。

 稍稍来吴都,裴回上姑苏。

 yān mián héng jiǔ yí , mǎng dàng jiàn wǔ hú 。

 烟绵横九疑,漭荡见五湖。

 mù jí xīn gèng yuǎn , bēi gē dàn cháng xū 。

 目极心更远,悲歌但长吁。

 huí ráo chǔ jiāng bīn , huī cè yáng zǐ jīn 。

 回桡楚江滨,挥策扬子津。

 shēn zhuó rì běn qiú , áng cáng chū fēng chén 。

 身著日本裘,昂藏出风尘。

 wǔ yuè zào wǒ yǔ , zhī fēi tái nǐ rén 。

 五月造我语,知非儓儗人。

 xiāng féng lè wú xiàn , shuǐ shí rì zài yǎn 。

 相逢乐无限,水石日在眼。

 tú gān wǔ zhū hóu , bù zhì bǎi jīn chǎn 。

 徒干五诸侯,不致百金产。

 wú yǒu yáng zǐ yún , xián gē bō qīng fēn 。

 吾友扬子云,弦歌播清芬。

 suī wéi jiāng níng zǎi , hào yǔ shān gōng qún 。

 虽为江宁宰,好与山公群。

 chéng xìng dàn yī xíng , qiě zhī wǒ ài jūn 。

 乘兴但一行,且知我爱君。

 jūn lái jǐ hé shí ? xiān tái yīng yǒu qī 。

 君来几何时?仙台应有期。

 dōng chuāng lǜ yù shù , dìng zhǎng sān wǔ zhī 。

 东窗绿玉树,定长三五枝。

 zhì jīn tiān tán rén , dāng xiào ěr guī chí 。

 至今天坛人,当笑尔归迟。

 wǒ kǔ xī yuǎn bié , máng rán shǐ xīn bēi 。

 我苦惜远别,茫然使心悲。

 huáng hé ruò bù duàn , bái shǒu cháng xiāng sī 。

 黄河若不断,白首长相思。

 送王屋山人魏万还王屋翻译:

 古代有个仙人叫东方朔,曾遨游在浩荡的云海中。

 但他早已乘龙升天而去,再也寻又到他的踪影。

 如今又有您这魏万先生,生长在聊摄古城,并且还继承了春秋晋国魏大夫毕万的大名。

 性格舒卷合于造化,行为又处处与古代贤哲相同。

 从十二三岁开始学习文史,下笔成文,如同锦绣五彩纷呈。

 能言善辩,像当年的鲁连子,一言使田巴折服终生。

 您的清风高格早已厌倦了世人的喧嚣,于是西去洛阳等地,让当地文人吃惊不小。

 您在王屋山采气炼功,窥奥入妙,一睹洞天。

 有时如同仙人羽客,往来于青山云峰。

 清晨与仙童月光子一同观看东升的旭日,傍晚又从玉女窗中窥视玉女的倩影。

 探遍了鬼谷的深幽,看惯了九龙潭水汇聚时的汹涌。

 当您想会见我这谪仙人时,又东渡汴河,行程三千里来江南寻访我的游踪。

 您的雅兴像一片行云,刚刚把吴地踏骊,又荡游到钱塘江边。

 您在杭州越州之间留连忘返,先到潭亭观看了钱塘江的大潮。

 那巨涛狂浪把山石拍卷,像是乱云横满天际的群山。

 那白浪又像白马拉着素车狂奔,涛声像雷鸣使人心震撼。

 您又遥闻会稽山水美丽,于是先游了当年西施曾在此浣纱的耶溪。

 看不尽山光水色,您又荡舟在映着峥嵘山影的镜湖里。

 当那月光笼罩着会稽山城时,其倩影真是不可名状。

 真如同人在月亮边游玩,舟船在天上航行。

 您不仅沉醉于这里的自然风光,还遍寻王羲之、许迈这些历史名人的遗迹。

 还曾到曹娥碑前,极有兴味地体会蔡邕题辞的隐语。

 天台山、四明山您都尽兴游遍,还到国清寺听到那古寺的暮鼓晨钟。

 您当然永远忘不了那五峰的月色,百里的松声。

 曲折穿越台越的灵溪,超忽耸天的华顶。

 那石桥更如同横在天上,走在上面就像在一弯半月上漫行。

 您忽然想到永嘉也有迷人的景色,于是不怕海路的曲折遥远。

 乘船绕过了一个又一个海岛,终于望见色赤如霞的赤城山。

 当赤城山从视野中消逝之后,江心孤屿又突兀在面前。

 那山间的流水虽然千古不断,但曾在这里游历的古贤却不知何往,只有空亭对着秋月。

 更有那缙云山川谷的幽险和石门山的壮观。

 瀑布高挂如同从北斗垂下,难以测其水源。

 那四溅的水珠如同素雪越天,迷迷茫茫散着清寒。

 当您决心去恶溪一游时,又哪里管它险恶无情。

 那里有七十险滩,水石相击,激荡汹涌。

 何处去寻李北海开山筑路与谢灵运游览题诗的遗迹?

 这里只有恶溪上的猿啼与松声,充满了山谷洞壑。

 经过梅花桥,还可领略双溪汇流的壮景。

 当您停舟在金华岸边,望着金华山就感到仙人赤松子向您招手相迎。

 当年沈约题诗的八咏楼,便在金华的城西突兀高耸。

 如果您登楼向四野眺望,就会看到群川在这里汇拢。

 水涌浙西,铺天盖地,浪翻云涌。

 您随着乱流穿过新安江口,向北便来到严光濑上。

 那里有当年严光垂钓的钓台,在云端与苍括山相望。

 您离开浙西又来到当年吴国的都城,逍遥地登上姑苏山。

 遥见九嶷山烟云茫茫,太湖波涛渺荡浩瀚。

 极目远眺往往引起无限的思绪,伴随着松涛与山风的常常是魏侯的长吁短叹。

 您又乘着游兴溯长江而上,停泊在扬子津。

 您身着一身日本的服装,风度超凡不群。

 今年五月您来我这里一席长谈,我知道您并非是痴妄之人。

 我们相逢相知的欢乐,就在于山水泉石中的流连。

 我们虽然也与诸侯来往,但不是为了攫取金钱。

 我的一个好友杨利物,他为官用德政很有贤名。

 虽然现任江宁县令,他的兴趣却与晋代的山公相同。

 如果您有意咱俩到他那儿一游,也正显示一下我们之间的友情。

 您此次出游已很久,您所居住的仙境必期待你早日归去。

 您房前东窗下的绿玉仙树,也一定又发芽长出新枝。

 王屋山天坛顶上人,到时会笑您归去太迟。

 我如果一味地对您挽留,势必伤害您的思归之意。

 再见吧,魏侯!我对您的思念之情终生不断,就像黄河流水一样永不停息。

 送王屋山人魏万还王屋赏析:

 这首诗历述魏万旅途中的见闻,描绘出魏万潇洒不群的风貌,浪迹山水的飘然逸兴,形象生动,描述传神。

 全诗可分六大部分。自开头至“因窥洞天门”为第一部分。主要赞美魏万爱文好古和隐居王屋山之事。此部分又分四层来写,每四句写一层意思。第一层是说东方朔游仙于云海之中,自由洒脱,背负青天而信游,驾御清风而独往。天地之大,不知所之。这是把魏万比作汉代的东方朔。应当指出,这一比喻是十分恰当的。东方朔是汉代著名文人,魏万是唐代上元初年进士,此其相似点之一;东方朔好神仙,魏万修道于王屋之山,此相似点之二;东方朔曾经乘风飞去,冉冉上升,后为大雾遮蔽,不知所之(见《汉武内传》),魏万方外云游,浪迹天涯,此其相似点之三。有其三似,因而以朔喻万。接下来由魏万的名字,联想到春秋时的毕万。春秋时晋献公灭掉魏国,把魏地赐给大臣毕万。一个管占卦名字叫偃的说:“毕万的后代一定昌大。万是盈数,魏(同巍,有高大的意义)是大名,晋君把魏地赏给毕万,是天意使他的后代昌大”(事见《左传》闵公元年),后来毕万的后代果然在战国时建立起魏国。这四句是说:好友姓魏名万,是继承了毕万得魏地的大名;他籍贯聊(今山东聊城市)摄(今山东茌平县)之地,舒卷(喻游仙)于仙子人世之间,其踪迹正与古代圣贤相同。通过这一典故和地名的巧妙联结,点出了魏万的福大、命大、造化大。入世可以成名,出世可以成仙。第三层写魏万的史才、诗笔、口才、韬略。他“十三弄文史,挥笔如振绮”,少年早慧,聪颖过人,文史皆通,下笔行文光彩照人。事实上,魏万自己也说:“君(指李白)抱碧海珠,我怀蓝田玉。各称稀世才,万里遥相烛(相映生辉)”(《金陵酬翰林谪仙子》)可见魏万本人也是以诗文自负的。而“辩折田巴生,心齐鲁连子”二句,则是以鲁仲连的故事来比喻魏万的辩才和远大志向。据《鲁连子》记载:“春秋时的辩士田巴能言善辩,滔滔不绝,一天能说服上千人。徐劫的学生鲁仲连,当时仅十二岁,去见田巴。说:堂上的粪没有除去,不出去芸郊外的草;白矢交于眼前,不救远处的流矢。何者?做事要分轻重缓急。现在楚军屯兵在南阳,赵国攻打高唐,燕军十万留在聊城,国势危险,已在旦暮,先生将怎么办?”田巴说:“没有办法。”鲁仲连说:“你不能使国家转危为安,转亡为存,算得什么学士呢!我现在要叫楚、赵、燕三国的军队都退回去。能言善辩要对国家大事发生作用;像你这样的空谈,好像不祥的枭鸟在叫,人听了都讨厌,以后不要再谈了。”田巴说:“谨受教!”从此改行不再谈论。“辩折”二句,化用其事,说明魏万不仅有很高的辩才,且有鲁仲连挽救危局之实能。第四层说,魏万由聊城向西,涉渡洛水而入太行;这使世人失惊和喧嚷,都不理解魏万为什么放着高官不作,非要到王屋山去采芝草,而魏万却因此而真正看到了福地洞天。在这一层里,诗人写出了魏万的独特个性。在世人看来,像魏万这样才学宏富的进士,一定会仕途顺利,不愁荣华富贵;而魏万却厌弃富贵而求仙境。《仙经》云:“王屋山有仙宫洞天……实不死之灵乡,真人之洞境也。”魏万之举,使世人“惊喧”而受诗人称颂,正表明诗人与魏万志同道合。从而为后面几段张本。

 第二部分。自“朅来游嵩峰”至“雷奔骇心颜”,是写魏万自嵩沿水道至吴越相访之事。分两层来写。第一层有六句,是写魏万为了求访李白,离王屋而游嵩宋。这六句说,魏万离开山西的王屋山,先来河南的登封县游历著名的中岳嵩山,那里的“羽客双双”,道人非常多。早晨与天台山来的仙人月光童子们共同游览嵩岳的美景,到夜晚便从“玉女窗”中看到了天上的仙女。在登封县北访问了鬼谷子先生的居住之处,那山路是多么深远!在登封县东的嵩山脚下又游览了著名的九龙潭,那潭水又显得幽深莫测。在这一层里,诗人运用了神话传说中的两个故事,并写了嵩山的两处古迹胜景。故事一,《仙经》云:“嵩高,山东南大岩下石孔……有大室,高三十余丈,周围三百步,自然明烛,相见如日月无异,中有十六仙人,云月光童子。常在天台,时亦往来其中,人非有道,不得望见。”故事二,《五色线·图经》云:“嵩山有玉女窗,汉武帝于窗中见玉女。”既然魏万能与天台山飞来的月光童子同游,又得窥望天上玉女,可知其已经得道;而游鬼谷和九龙潭,又说明魏万怀古而未忘世情。第二层是后十句,意谓魏万游罢嵩宋,由汴水泛舟东南,为访问我走了三千里的水陆远程;雅兴很高,高凌吴地云端,在飘摇中到处游历,终于来到了钱塘江边;他高兴地向杭越(杭州、绍兴一带)挥手,又从钱塘县的樟亭观潮而还;只见浪涛在海门石上翻卷,白云横飘在天边的山间;钱塘江潮如白马素车轰隆隆地飞驰,雷奔电掣,惊骇着魏万的心颜。虽然写的都是魏万的实际经历,但由于所经历的都是名山胜水,既有与月光仙子同游的神仙世界,又有古圣先哲的得道处所;既有九龙出没的深潭黑水,又有蔓延千里的汴济清流;既有清彻见底的钱塘,又有白马素车的狂潮;既写出了魏万找诗人的艰辛飘摇之苦,又写出了方外胜游的无限乐趣。

 第三部分,自“遥闻会稽美”,至“侧足履半月”,是专写魏万乘兴游台、越之事,将台越的山水名胜写得很美。大意是说:早就听说越州的会稽是个很美的地方,因而拨弄着耶溪(在会稽东二十八里)之水顺江而游;千岩万壑各有风姿,峥嵘的山色都倒映到镜湖(又名鉴湖)的水底;其秀美之态难于名状,清辉秀色与会稽城郭相映成趣,游舟向着月边驶去,水天一色,彩舟就像在空中慢慢地行驶;画中的人们留连忘返,想在剡溪再看到王羲之、许询等古代的名士;笑读汉代邯郸淳为十四岁的孝女曹娥立下的碑文,低声吟咏东汉大文学家题下的“八字隐语”;游罢了天台山又游赏四月山,傍晚时休憩在天台山的国清佛寺;在寺中欣赏着天台山五峰转月之美景,享受着百里悠长的松涛清风;天明时在天台县北的灵溪中恣意玩赏,万丈高的天台高峰显得何其渺远;山涧中架起的石桥如横亘在天空中的一弯明月,游人们在半月形的小桥上小心翼翼地侧足而行。——这一部分,一方面描绘了台越的山光水色之美,同时也讴歌了这里古老悠久的精神文明。《晋书》云:“会稽有佳山水,名士多居之。孙绰、李兖、许询、支遁等皆以文义冠世,并筑室东土,与王羲之同好。”如诗中提到“此中久延伫,入剡寻王许。”便是写魏万的怀古之情;再如诗中不仅提到了中国书法史上十分著名的曹娥碑,而且还提到了汉代大文学家蔡邕为碑题下的“八字隐语”。据《太平寰宇记》载,曹娥是东汉时著名的孝女,家居余姚。其父落水身亡,年仅十四岁的曹娥跳入深水,抱出父尸而死,当时的县令度尚命门生邯郸淳写碑文纪念她,文词极为凄婉,这就是著名的曹娥碑。后来蔡邕读了这块碑文,题上“黄绢幼妇,外孙齑臼”八字,许多人都不解其意。有一次曹操从此路过,看到碑文批语,他问著名文人杨修这八字是什么意思。两人行程三十里之后,同时揭出了这八字隐语的谜底:“绝妙好辞”——原来“黄绢”是有色之丝,“色丝”隐一“绝”字;“幼妇”即“少女”,隐一“妙”字;“外孙”乃是女儿的儿子,隐一“好”字;“齑”是辛辣之物,盛之臼乃是接受辛物,“受辛”合为“辞”字(“辤”是“辞”字古写)。诗中的“笑读曹娥碑,沉吟黄绢语”,便是写魏万读碑猜谜底之情景。由于这些典故的恰当运用,不仅为台越山光水色增彩,而且使之增加了悠久文明的意韵,同时也写出了著名文人道士游山水名胜的特有情趣。如果是一般山水游客,是绝对不懂得这种精神文明、也没有这种高尚雅兴的。

 第四部分,自“眷然思永嘉”至“邈与苍岭对”,是叙述魏万自台州泛海至永嘉,遍游缙云、金华、桐庐诸名胜之事。大意说,因爱恋山水而又想到了永嘉(今温州),因而不怕海天之遥远;挂长帆而出游大海山峤,登艇舟而回望赤城山之如画云霞;赤城山渐渐变得微小,过孤屿前面前又出现了峣兀高峻的山峦。这一带的江水已流经千古,水边的亭台面对着千载的明月;缙云山(在浙江缙云县)边的川谷虽然狭小,两山如门的石门山实在壮观;山上的瀑布如同从北斗星间悬空而下,流入川中永世不歇;喷洒得石壁上如同白雪,空濛的水气使得白日森寒。还想到水急滩险的恶溪一游,既游历就不怕恶溪带来的风险;奔腾咆哮的七十险滩,水喷石击令人眼花缭乱。魏万颇有本朝北海太守李邕在此开岭凿路的气魄,又有南朝谢灵运在此开岩题诗的雅兴肝胆;这里的松风夹杂着猿啼,往复回荡于山岩洞壑之间;像曲径通幽般地驶过梅花桥下,到双溪才看到滚滚的海潮。落帆在金华山的江岸,得道成仙的赤松子好像向魏万招唤。离舟上岸登上玄畅楼(即八咏楼),看到了沈约题咏的八首诗章;在高耸的楼极目四野八荒,旷远中看清了群川汇流到茫茫的海洋;风吹云卷,大地变得异常开阔,汹涌的波涛连接着浙西新安江口的乱石成堆,向北望便是汉代隐士严子陵垂钓的地方;钓鱼台(有东西二台,各高数十丈)高耸于碧云之中,邈远中与括苍山遥遥相对——这部分写荡舟入海,将景观名胜写得历历如在目前。

 第五部分,自“稍稍来东吴”至“且知我爱君”,叙述魏万自姑苏至广陵和诗人相见之事。大意是说,乘舟缓缓地来到了苏州(东吴的首都),游览了姑苏山,登上吴王所建的姑苏台,烟云联绵横遮着远眺九嶷山的视线(其实九嶷远在千里之外,是根本看不见的,此为夸张想象之词),俯瞰则看到浩渺、浩荡的五湖;极目远望而心胸更加旷远,放声悲歌而又长吁。荡舟楚江而回桡,扬鞭催马而又在扬子渡口回还,身披着日本产的宽瞰道服,气度昂扬而又超脱尘凡。终于在五月的一天,魏万前来与我共语,两人又有机缘相见,知道他的心胸与天地同样宽远;两人相逢欢乐无比,从此在山水间日日游览。干谒权贵实实地无味,又不想致百金的高官厚产;好友杨利物就象汉代的杨雄,和弦而歌倾吐着芳洁的情怀;名虽曰为县宰,却性爱与山野高士往还,两人乘兴携手共游,况且他知道我深深地敬重魏万。——从魏万“春逢翰林伯(李白),惕然意不尽”到这次“五月造我语,知非佁儗人”,两次相见,可知魏万对李白之深情;因为是挚友重逢所以又邀请了另一位好友杨利物同游共语,“弦歌吐清芬”,可知他们之间的感情弥深,“相逢乐无限”并非虚言。

 第六部分,自“君来几何时”至篇末,写魏万将还王屋山时和诗人的依依惜别之情。大意说,您来这里的时间多么短暂啊!仙人的居处空着您的坐坛;王屋山的仙居之窗,玉树一定又长出几枝;王屋天坛上的道友,会笑您归去来迟。我苦恨今日又要远别,茫茫然我心中十分忧伤;只要黄河永远不断流水,到老咱们也要永远思念。——这部分写得感情真挚动人。就友人与自己的相会时间论,春日一相逢,五月又相见,相聚的时间并不算短;但就感情而论,却又觉得时间极短,所以开头便以“君来几何时”发诘!从“仙台应有期”,可知魏万云游的时间已经很长,而且长到了“玉树”应发“三五枝”的程度;长到了道友“当笑尔归迟”的地步。时间很长而又“我苦惜远别,茫然使心悲”,这又说明李白对魏万意投情挚,难分难舍。“黄河”永远不会断流,但只要流“不断”,就会白头“长相思”,这就说明他们的友谊与天地同长久。

 在李白送友赠别的诗中,这是最堪称奇的长篇巨制,它比杜甫《自京赴奉先咏怀五百字》还要长五分之一,比李白本人最著名的《蜀道难》长出一倍有余,可谓古代惜别长诗之冠。明人顾璘《息园存稿》说:“文至庄(庄周),诗至太白,草书到怀素,皆兵法所谓奇也。正有法可循,奇则非神解不能及。”《杨升庵外集》也说:“庄周李白,神于文者也,非工于文者不能及也。文非至工,则不可为神,然神非工之所可至也。”细读此诗,诗人历数魏万所经过那么多的名山胜水,到过那么多先贤圣哲的处所,而诗人对每处的神话典故,历史传说,胜景佳处,无不如数家珍,一一点化入诗;且能每每自然贴切,出神入化。诗人之所以有那么广博丰富的知识,除了“诵六甲,观百家”,天下奇书无所不读,还得力于他“一生好入名山游”(《庐山谣寄卢侍御虚舟》)。宋人孙觌《送删定侄归南安序》说:“李太白周览四海名山大川,一石一旁,一山之阻,神林鬼家,魑魅之穴,猿狖所家,鱼龙所宫往往游焉。故其为诗,疏宕有奇气。”正说出了问题的关键所在。阅读此诗,除了理解诗的内容,感受豪逸的气格,还应理解此诗之所以能称奇争胜的原因和由来。