当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

安州应城玉女汤作拼音版注音、翻译、赏析(李白)

2019-11-03 11:41:08  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

安州应城玉女汤作拼音版.jpg

 安州应城玉女汤作拼音版注音:

 shén nǚ mò yōu jìng , tāng chí liú dà chuān 。

 神女殁幽境,汤池流大川。

 yīn yáng jié yán tàn , zào huà kāi líng quán 。

 阴阳结炎炭,造化开灵泉。

 dì dǐ shuò zhū huǒ , shā bàng xiāo sù yān 。

 地底烁朱火,沙傍歊素烟。

 fèi zhū yuè míng yuè , jiǎo jìng hán kōng tiān 。

 沸珠跃明月,皎镜函空天。

 qì fú lán fāng mǎn , sè zhǎng táo huā rán 。

 气浮兰芳满,色涨桃花然。

 jīng lǎn wàn shū rù , qián xíng qī zé lián 。

 精览万殊入,潜行七泽连。

 yù jí gōng mò shàng , biàn yíng dào nǎi quán 。

 愈疾功莫尚,变盈道乃全。

 zhuó zhuó qì qīng cǐ , xī fā nòng chán yuán 。

 濯濯气清泚,晞发弄潺湲。

 sàn xià chǔ wáng guó , fēn jiāo sòng yù tián 。

 散下楚王国,分浇宋玉田。

 kě yǐ fèng xún xìng , nài hé gé qióng piān 。

 可以奉巡幸,奈何隔穷偏。

 dú suí cháo zōng shuǐ , fù hǎi shū wēi juān 。

 独随朝宗水,赴海输微涓。

 安州应城玉女汤作翻译:

 仙女仙逝于此幽谧风景之地,化为温泉象大河一样流淌。

 阴阳之气在此激荡,如同炭火熊熊燃烧,神工鬼斧造化出这温泉。

 地底下一定奔涌着烈火,沙丘傍边弥漫着白色的雾气。

 翻腾的水池如同明月一样皎洁,好象天空悬挂的明镜。

 人浮在水中鼻内充满了兰花的芳香,脸色热得好象三月的桃花艳丽欲燃。

 温泉水中萃集了万物精华,温泉水在地下与五湖七泽相通连。

 这温泉水治疗疾病的功能无与伦比,日月盈亏全按照天道而行。

 水清清啊清气氛氲,热气腾啊头发迅速可干。

 流淌在古楚国的流域,还可以浇灌宋玉家的稻田。

 就是让皇帝来泡泡这里温泉也是不错的,可惜地处穷山僻壤离长安太远。

 温泉水只好跟随大流,奔赴到海,尽忠尽心,以微薄之心力。

 安州应城玉女汤作赏析:

 李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。

 李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。其歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。李白的绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。在盛唐诗人中,王维、孟浩然长于五绝,王昌龄等七绝写得很好,兼长五绝与七绝而且同臻极境的,只有李白一人。

 李白的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。他被贺知章称为“谪仙人”,其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。李白的诗具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,这也是他的诗歌中最鲜明的艺术特色。李白的诗富于自我表现的主观抒情色彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。他与杜甫并称为“大李杜”,(李商隐与杜牧并称为“小李杜”)。

 李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

 李白的诗歌对后代产生了极为深远的影响。中唐的韩愈、孟郊、李贺,宋代的苏轼、陆游、辛弃疾,明清的高启、杨慎、龚自珍等著名诗人,都受到李白诗歌的巨大影响。

 李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游踪遍及南北各地,写出大量赞美名山大川的壮丽诗篇。他的诗,既豪迈奔放,又清新飘逸,而且想象丰富,意境奇妙,语言轻快,人们称他为“诗仙”。李白的诗歌不仅具有典型的浪漫主义精神,而且从形象塑造、素材摄取、到体裁选择和各种艺术手法的运用,无不具有典型的浪漫主义艺术特征。

 李白成功地在中塑造自我,强烈地表现自我,突出抒情主人公的独特个性,因而他的诗歌具有鲜明的浪漫主义特色。他喜欢采用雄奇的形象表现自我,在诗中毫不掩饰、也不加节制地抒发感情,表现他的喜怒哀乐。对权豪势要,他“手持一枝菊,调笑二千石”(《醉后寄崔侍御》二首之一);看到劳动人民艰辛劳作时,他“心摧泪如雨”。当社稷倾覆、民生涂炭时,他“过江誓流水,志在清中原。拔剑击前柱,悲歌难重论”(《南奔书怀》),那样慷慨激昂;与朋友开怀畅饮时,“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来”(《山中与幽人对酌》),又是那样天真直率。总之,他的诗活脱脱地表现了他豪放不羁的性格和倜(俶)傥不群的形象。

 豪放是李白诗歌的主要特征。除了思想性格才情遭际诸因素外,李白诗歌采用的艺术表现手法和体裁结构也是形成他豪放飘逸风格的重要原因。善于凭借想象,以主观现客观是李白诗歌浪漫主义艺术手法的重要特征。几乎篇篇有想象,甚至有的通篇运用多种多样的想象。现实事物、自然景观、神话传说、历史典故、梦中幻境,无不成为他想象的媒介。常借助想象,超越时空,将现实与梦境、仙境,把自然界与人类社会交织一起,再现客观现实。他笔下的形象不是客观现实的直接反映,而是其内心主观世界的外化,艺术的真实。

 李白诗歌的浪漫主义艺术手法之一是把拟人与比喻巧妙地结合起来,移情于物,将物比人。

 李白诗歌的另一个浪漫主义艺术手法是抓住事情的某一特点,在生活真实的基础上,加以大胆的想象夸张。他的夸张不仅想象奇特,而且总是与具体事物相结合,夸张得那么自然,不露痕迹;那么大胆,又真实可信,起到突出形象、强化感情的作用。有时他还把大胆的夸张与鲜明的对比结合起来,通过加大艺术反差,加强艺术效果。