当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

送杨少府赴选拼音版注音+翻译+赏析(李白)

2019-10-30 10:14:33  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

送杨少府赴选拼音版.jpg

 送杨少府赴选拼音版注音:

 dà guó zhì héng jìng , zhǔn píng tiān dì xīn 。

 大国置衡镜,准平天地心。

 qún xián wú xié rén , lǎng jiàn qióng qíng shēn 。

 群贤无邪人,朗鉴穷情深。

 wú jūn yǒng nán fēng , gǔn miǎn tán míng qín 。

 吾君咏南风,衮冕弹鸣琴。

 shí tài duō měi shì , jīng guó huì yīng zān 。

 时泰多美士,京国会缨簪。

 shān miáo luò jiàn dǐ , yōu sōng chū gāo cén 。

 山苗落涧底,幽松出高岑。

 fū zǐ yǒu shèng cái , zhǔ sī dé qiú lín 。

 夫子有盛才,主司得球琳。

 liú shuǐ fēi zhèng qǔ , qián xíng yù zhī yīn 。

 流水非郑曲,前行遇知音。

 yī gōng jiǎn qǐ xiù , yī wù shāng qiān jīn 。

 衣工剪绮绣,一误伤千金。

 hé xī dāo chǐ yú , bù cái hán nǚ qīn 。

 何惜刀尺馀,不裁寒女衾。

 wǒ fēi tán guān zhě , gǎn bié dàn kāi jīn 。

 我非弹冠者,感别但开襟。

 kōng gǔ wú bái jū , xián rén qǐ bēi yín 。

 空谷无白驹,贤人岂悲吟。

 dà dào ān qì wù , shí lái huò zhāo xún 。

 大道安弃物,时来或招寻。

 ěr jiàn shān lì bù , dāng yīng wú lù chén 。

 尔见山吏部,当应无陆沉。

 送杨少府赴选翻译:

 我唐朝是天下泱泱大国,人才选拔有很公允的标准如明镜悬天,公平核准天地良心。

 朝廷群贤聚集,没有邪心坏肠之人,明鉴民情,深入民心。

 当今皇上具有穿华服,咏《南风》,弹鸣琴无为而天下大治的美德。

 天下太平,高手云集,你这次有幸与他们共聚京国长安与高官会晤。

 现如今是贤哲上庸者下,是小草就落涧底,是幽松就出高山顶。

 夫子你有才华突出,你的上司像得到宝玉一样得到了你。

 你如高山流水一样高洁,并非那些靡靡之音可比,尽管前行,一定可以找到知音。

 官场一定要谨慎,犹如服装设计师设计华美礼服,一不小心,损失惨重,何止千金?

 不过有机会也给我美言几句,用那些剩下的布料为寒女缝制几件衣服。

 我不是那种结党营私之人,因为我们要分别了,所以敞开心扉说几句。

 现如今朝廷开明公正,没有贤哲骑白马逃回深山隐居,用不着太伤心。

 大道公允,不会舍弃贤人,时来运转之时,也许我也会被招寻。

 等到你见人事部长官的那天,天下应当再无贤人隐居了,你一定会推举我李白的。

 送杨少府赴选赏析:

 李白(701年——762年) ,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。据《新唐书》记载,李白为兴圣皇帝(凉武昭王李暠)九世孙,与李唐诸王同宗。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友。

 李白深受黄老列庄思想影响,有《李太白集》传世,诗作中多以醉时写的,代表作有《望庐山瀑布》《行路难》《蜀道难》《将进酒》《明堂赋》《早发白帝城》等多首。

 李白所作词赋,宋人已有传记(如文莹《湘山野录》卷上),就其开创意义及艺术成就而言,“李白词”享有极为崇高的地位。

 李白的乐府、歌行及绝句成就为最高。其歌行,完全打破诗歌创作的一切固有格式,空无依傍,笔法多端,达到了任随性之而变幻莫测、摇曳多姿的神奇境界。李白的绝句自然明快,飘逸潇洒,能以简洁明快的语言表达出无尽的情思。在盛唐诗人中,王维、孟浩然长于五绝,王昌龄等七绝写得很好,兼长五绝与七绝而且同臻极境的,只有李白一人。

 李白的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,风格雄奇奔放,俊逸清新,富有浪漫主义精神,达到了内容与艺术的统一。他被贺知章称为“谪仙人”,其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。李白的诗具有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的艺术魅力,这也是他的诗歌中最鲜明的艺术特色。李白的诗富于自我表现的主观抒情色彩十分浓烈,感情的表达具有一种排山倒海、一泻千里的气势。他与杜甫并称为“大李杜”,(李商隐与杜牧并称为“小李杜”)。

 李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异彩、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

 李白的诗歌对后代产生了极为深远的影响。中唐的韩愈、孟郊、李贺,宋代的苏轼、陆游、辛弃疾,明清的高启、杨慎、龚自珍等著名诗人,都受到李白诗歌的巨大影响。

 李白生活在盛唐时期,他性格豪迈,热爱祖国山河,游踪遍及南北各地,写出大量赞美名山大川的壮丽诗篇。他的诗,既豪迈奔放,又清新飘逸,而且想象丰富,意境奇妙,语言轻快,人们称他为“诗仙”。李白的诗歌不仅具有典型的浪漫主义精神,而且从形象塑造、素材摄取、到体裁选择和各种艺术手法的运用,无不具有典型的浪漫主义艺术特征。