小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

乌夜啼(庾信)拼音版注音、翻译、赏析

2019-09-17 10:34:35  来源: 小升初网     阅读次数:

乌夜啼(庾信)拼音版.jpg

 乌夜啼(庾信)拼音版注音:

 其一

 cù zhù fán xián fēi 《 zǐ yè 》, gē shēng wǔ tài yì 《 qián xī 》。

 促柱繁弦非《子夜》,歌声舞态异《前溪》。

 yù shǐ fǔ zhōng hé chù sù ? luò yáng chéng tóu nà dé qī 。

 御史府中何处宿?洛阳城头那得栖。

 tán qín shǔ jùn zhuó jiā nǚ , zhī jǐn qín chuān dòu shì qī 。

 弹琴蜀郡卓家女,织锦秦川窦氏妻。

 jù bù zì jīng cháng lèi luò , dào tóu tí wū héng yè tí 。

 讵不自惊长泪落,到头啼乌恒夜啼。

 其二

 guì shù xuán zhī yuǎn , fēng gān jù kěn dī 。

 桂树悬知远,风竿讵肯低。

 dú lián míng yuè yè , gū fēi yóu wèi qī 。

 独怜明月夜,孤飞犹未栖。

 hǔ bēn shuí jiàn xī , yù shǐ jù xiāng xié 。

 虎贲谁见惜,御史讵相携。

 suī yán rù xián guǎn , zhōng shì qǔ zhōng tí 。

 虽言入弦管,终是曲中啼。

 乌夜啼(庾信)翻译:

 其一

 促柱:急促的音柱。急弦。支弦的柱移近则弦紧,故称。指移近支弦的柱,以使弦紧。繁弦:繁杂的琴弦。频繁拨弄琴弦。急促的琴音也。子夜:半夜子时。子夜歌,琴曲名。乐府《吴声歌曲》名。《宋书·乐志一》:“《子夜哥》者,有女子名子夜,造此声。晋孝武太元中,琅邪王轲之家有鬼哥《子夜》。舞态:跳舞的姿态。异:不同于。前溪:前溪曲。古乐府吴声舞曲。《宋书·乐志一》:“《前溪哥》者,晋车骑将军沉充所制。”御史:官名。春秋战国时期列国皆有御史,为国君亲近之职,掌文书及记事。秦设御史大夫,职副丞相,位甚尊;并以御史监郡,遂有纠察弹劾之权,盖因近臣使作耳目。府中:府邸中。何处宿:什么地方止宿。那得栖:哪里得以栖身。指乌鸦。蜀郡:秦灭古蜀国,始置蜀郡。汉仍其旧,辖境包有今四川省中部大部分,治所在成都。卓家女:卓文君。织锦:织锦回文。《晋书·列女传·窦滔妻苏氏》: “窦滔妻苏氏,始平人也,名蕙,字若兰,善属文。滔,苻坚时为秦州刺史,被徙流沙,苏氏思之,织锦为回文旋图诗以赠滔。宛转循环以读之,词甚凄惋。”相传其锦纵横八寸,题诗二百馀首,计八百馀言,纵横反复,皆成章句。秦川:古地区名。泛指今陕西、甘肃的秦岭以北平原地带。因春秋、战国时地属秦国而得名。窦氏妻:苏蕙若兰。窦氏,窦滔。讵jù:岂,怎。自惊:自己吃惊。长泪:长久的泪水。到头:到头来。啼乌:啼叫的乌鸦。啼哭的乌鸦。恒,总。永恒。夜啼:夜里啼叫。夜里哭啼。

 其二

 桂树:桂树(上)。悬:悬挂。悬停。知远:知晓远处。风竿:风中的竹子(上)。讵肯:怎肯。独怜:独自怜惜。独自恋惜。孤飞:孤自飞行。犹未:还没有。栖:栖身。栖止。虎贲:虎贲中郎将。官名。掌侍卫国君及保卫王宫、王门之官。勇士之称。贲,通“奔”。见惜:见到怜惜。被怜惜。御史:官名。春秋战国时期列国皆有御史,为国君亲近之职,掌文书及记事。秦设御史大夫,职副丞相,位甚尊;并以御史监郡,遂有纠察弹劾之权,盖因近臣使作耳目。讵jù:岂,怎。相携:相携持。虽言:虽说。弦管:管弦乐。喻礼乐也。终是:最终还是。曲中啼:在歌曲中哭啼。

 乌夜啼(庾信)赏析:

 第一首是用乐府旧题写的一首闺怨诗。

 “促柱繁弦非《子夜》,歌声舞态异《前溪》。”柱,琴瑟张弦的枕木。每弦有一枕木可以自由移动,用以调整琴弦的长短和发音的高低。促,即距离短促。柱促则弦短,弦上发音必然高而且急。繁弦,指琴瑟上众多的弦。子夜,即《子夜歌》,晋曲名,属《吴声歌曲》。前溪,晋舞曲名,属《吴声歌曲》。这两句说,用促柱繁弦所奏的乐曲,短促、凄厉、繁密,听起来不同于《子夜歌》,而在这乐曲伴奏下所歌所舞的声腔和姿态,也迥然有异于《前溪》之歌之舞。这就在对比之间暗示和强调了《乌夜啼》作为舞曲歌辞的特点,从而引出了以下乌鸦夜啼的故事。

 “御史府中何处宿?洛阳城头那得栖?”上句用《汉书.朱博传》的典故:汉哀帝时,“御史府吏舍百余区,井水皆竭。又其府中列柏树,常有野乌数千栖宿其上,晨去暮来,号曰朝夕乌。乌去不来者数月,长老异之。”下句用《续汉书.五行志》的典故:“桓帝之初,京都童谣曰‘城上乌,尾必逋。......’”这两句是说,乌鸦曾经在西汉御史府住宿,又在东汉的国度洛阳城上栖止,但它们忽而来忽而去,究竟住在什么地方呢?那洛阳城上也并非它们能够长久栖止的。这二句用乌鸦的典故,问乌鸦之事,暗示所奏的乐曲乃是《乌夜啼》。

 “弹琴蜀郡卓家女,织锦秦川窦氏妻。”前句用司马相如、卓文君典故:《史记.司马相如传》载:卓文君是汉蜀郡临邛卓王孙的女儿,新寡,喜爱音乐,司马相如以琴心挑之,卓文君便在夜间和他一起私奔。后司马相如想要纳妾,卓文君做《白头吟》以自况,相如乃止。下句用苏蕙事。据《织锦回文诗序》,前秦的秦州刺史徙敦煌,临行时与其妻苏蕙话别,誓不另娶,后来却自违其言,苏蕙便织锦缎而成回文诗,寄给窦滔,从而令他回心转意。

 “讵不自惊长泪落,到头啼乌恒夜啼。”讵不,岂不,怎么能不,表示反问。此二句紧接前二句的意思,提出问题,引人惊醒。就是说:像弹琴于蜀郡的卓文君、织锦与秦川的苏蕙,都曾一度被丈夫所抛弃。听到乌鸦夜啼的声音,怎么能不长久地暗自心惊、泪流满面呢?然而乌鸦毕竟是无知且不解人之情的。它可以根据天象、气候或其它自然条件的变易而飞来飞去,也可能由于叫声不好听或颜色不好看而被人们视为不祥之物,但是,无论人世间发生什么不幸的事,无论不幸的人们怎样触物伤情、闻声落泪,也不管卓文君和苏蕙这样的长夜独宿的思妇听了它的夜啼之声是怎样的惊心动魄,到头来它还是恒夜长啼,世世代代,莫不如此。

 作者以乐府旧题名篇,从《乌夜啼》的“歌声舞态”和曲调特点写起,写出乌鸦的故事。人们对乌鸦的印象并不好,其声其调、其形其色及其活动情况,似乎都不被人们所喜爱;不幸者闻其夜啼之声,魂悸魄动而心惊,它还是恒夜长啼,并不改变什么。诗歌朦胧地写出人世间的某种缺憾,可以是闺情、闺怨,也可以是其它不幸,如生离死别者,本多愁苦怅惘之情,夜间不能成眠时分,听到乌鸦的悲鸣、惨叫,就更不堪其怅惘之深与愁苦之剧了。

 刘熙载《艺概》说庾信的《乌夜啼》“开唐七律”。这诗的思想内容无甚可取,但在诗歌形式的发展上值得注意,它已经有了一些格律诗的特征,也就是说,这首诗也许就是格律诗词的雏形,或者说格律诗词就是从它开始的!