当前位置: 小升初网 > 古诗词 > 正文

桃花庵歌原版拼音版注音、翻译、赏析(唐寅)

2019-05-27 08:57:29  来源: 小升初网     阅读次数:
字号:

桃花庵歌拼音版.jpg

 桃花庵歌拼音版注音:

 táo huā wù lǐ táo huā ān , táo huā ān lǐ táo huā xiān 。

 桃花坞裏桃花庵,桃花庵裏桃花仙。

 táo huā xiān rén zhòng táo shù , yòu zhé huā zhī dāng jiǔ qián 。

 桃花仙人种桃树,又折花枝当酒钱。

 jiǔ xǐng zhǐ zài huā qián zuò , jiǔ zuì huán xū huā xià mián 。

 酒醒只在花前坐,酒醉还须花下眠。

 huā qián huā hòu rì fù rì , jiǔ zuì jiǔ xǐng nián fù nián 。

 花前花後日复日,酒醉酒醒年复年。

 bù yuàn jū gōng chē mǎ qián , dàn yuàn lǎo sǐ huā jiǔ jiān 。

 不愿鞠躬车马前,但愿老死花酒间。

 chē chén mǎ zú guì zhě qù , jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán 。

 车尘马足贵者趣,酒盏花枝贫者缘。

 ruò jiāng fù guì bǐ pín jiàn , yī zài píng dì yī zài tiān 。

 若将富贵比贫贱,一在平地一在天。

 ruò jiāng pín jiàn bǐ chē mǎ , tā dé qū chí wǒ dé xián 。

 若将贫贱比车马,他得驱驰我得闲。

 shì rén xiào wǒ tè fēng diān , wǒ xiào shì rén kàn bù chuān 。

 世人笑我忒风颠,我咲世人看不穿。

 jì dé wǔ líng háo jié mù , wú jiǔ wú huā chú zuò tián 。

 记得五陵豪杰墓,无酒无花锄作田。

 桃花庵歌翻译:

 桃花坞里有桃花庵,桃花庵下有桃花仙。

 桃花仙人种了桃树,又折下桃花枝去抵酒钱。

 酒醒了也只是坐在桃花前,喝醉了就要在桃花下睡觉。

 日复一日的在桃花旁,年复一年的酒醉又酒醒。

 不愿意在华贵的车马前弯腰屈从,只希望在赏花饮酒中度日死去。

 车马奔波是富贵人的乐趣所在,而无财的人追寻的是酒盏和花枝。

 如果将富贵和贫贱相比,那是天壤之别。

 如果将清贫的生活与车马劳顿的生活相比,他们得到的是奔波之苦,我得到的是闲适之乐。

 世间的人笑我太疯癫了,我笑他们都太肤浅。

 还记得五陵豪杰的墓前没有花也没有酒,如今都被锄作了田地。

 弘治乙丑年三月桃花庵的主人唐寅作。

 桃花庵歌赏析:

 全诗画面艳丽清雅,风格秀逸清俊,音律回风舞雪,意蕴醇厚深远。虽然满眼都是花、桃、酒、醉等香艳字眼,却毫无低俗之气,反而笔力直透纸背,让人猛然一醒。唐寅诗画得力处正在于此,这首诗也正是唐寅的代表作。

 诗歌前四句是叙事,说自己是隐居于苏州桃花坞地区桃花庵中的桃花仙人,种桃树、卖桃花沽酒是其生活的写照,这四句通过顶的手法,有意突出“桃花”意象,借桃花隐喻隐士,鲜明地刻画了一位优游林下、洒脱风流、热爱人生、快活似神仙的隐者形象。

 次四句描述了诗人与花为邻、以酒为友的生活,无论酒醒酒醉,始终不离开桃花,日复一日,年复一年,任时光流转、花开花落而初衷不改,这种对花与酒的执著正是对生命极度珍视的表现。

 下面四句直接点出自己的生活愿望:不愿三下四追随富贵之门、宁愿老死花间,尽管富者有车尘马足的乐趣,贫者自可与酒盏和花枝结缘。通过对比,写出了贫者与富者两种不同的人生乐趣。

 接下去四句是议论,通过比较富贵和贫穷优缺点,深刻地揭示贫与富的辩证关系:表面上看富贵和贫穷比,一个在天,一个在地,但实际上富者车马劳顿,不如贫者悠闲自得,如果以车马劳顿的富贵来换取贫者的闲适自在,作者认为是不可取的,这种蔑视功名富贵的价值观在人人追求富贵的年代无异于石破天惊,体现了作者对人生的深刻洞察和超脱豁达的人生境界,是对人生的睿智选择,与富贵相连的必然是劳顿,钱可以买来享受却买不来闲适、诗意的人生,尽管贫穷却不失人生的乐趣、精神上的富足正是古代失意文人的人生写照。

 通观全诗,层次清晰,语言浅近,回旋委婉,近乎民谣式的自言自语,然而就是这样的自言自语,却蕴涵的无限的艺术张力,给人以绵延的审美享受和强烈的认同感,不愧是唐寅诗中之最上乘者。这也正合了韩愈“和平之音淡薄,而愁思之音要妙;欢愉之辞难工,而穷苦之言易好”(《荆潭唱和诗序》)的著名论断。

 这首诗中最突出,给人印象最深的两个意象是“花”和“酒”。桃花,最早见诸文学作品,当于《诗经·周南》之《桃夭》篇,本意表达一种自由奔放的情感。而至晋陶渊明《桃花源记》一出,桃花便更多地被用来表达隐逸情怀了。古代,桃还有驱鬼辟邪的意思,而“桃”与“逃” 谐音,因有避世之意。在唐寅的诗中,“桃花”这一意象频频出现。试举几例:

 我也不登天子船,我也不上长安眠。姑苏城外一茅屋,万树桃花月满天。 (《把酒对月歌》)

 桑出罗兮柘出绫,绫罗妆束出娉婷。娉婷红粉歌金缕,歌与桃花柳絮听。 (《桑图》)

 野店桃花万树低,春光多在画桥西。幽人自得寻芳兴,马背诗成路欲迷。 (《题画四首其一》)

 花开烂漫满村坞,风烟酷似桃源古。千林映日莺乱啼,万树围春燕双舞。 (《桃花坞》)

 草屋柴门无点尘,门前溪水绿粼粼。中间有甚堪图画,满坞桃花一醉人。 (《题画廿四首其十五》)

 不难看出,例中桃花意象都是用来表达闲居和隐逸生活的。

 “酒”,在中国古代文化和古代士人中也有着重要的地位。它不仅可以用来表达悲壮慷慨情怀,更与世事苍凉、傲岸不羁、独行特立结缘。晋有刘伶、嵇康,唐有“饮中八仙”,宋有东坡“把酒问青天”,而到了明代,又有了唐寅醉酒花下眠。