小升初网

当前位置:首页 > 小升初语文 > 古诗词 >正文

调张籍拼音版注音、翻译、赏析(韩愈)

2019-04-22 22:21:01  来源: 小升初网     阅读次数:

调张籍拼音版.jpg

 调张籍拼音版注音:

 lǐ dù wén zhāng zài , guāng yàn wàn zhàng cháng 。

 李杜文章在,光焰万丈长。

 bù zhī qún ér yú , nà yòng gù bàng shāng 。

 不知群儿愚,那用故谤伤。

 pí fú hàn dà shù , kě xiào bù zì liàng !

 蚍蜉撼大树,可笑不自量!

 yī wǒ shēng qí hòu , jǔ jǐng yáo xiāng wàng 。

 伊我生其后,举颈遥相望。

 yè mèng duō jiàn zhī , zhòu sī fǎn wēi máng 。

 夜梦多见之,昼思反微茫。

 tú guān fǔ záo hén , bù zhǔ zhì shuǐ háng 。

 徒观斧凿痕,不瞩治水航。

 xiǎng dāng shī shǒu shí , jù rèn mó tiān yáng 。

 想当施手时,巨刃磨天扬。

 yín yá huà bēng huò , qián kūn bǎi léi láng 。

 垠崖划崩豁,乾坤摆雷硠。

 wéi cǐ liǎng fū zǐ , jiā jū shuài huāng liáng 。

 唯此两夫子,家居率荒凉。

 dì yù cháng yín é , gù qiǎn qǐ qiě jiāng 。

 帝欲长吟哦,故遣起且僵。

 jiǎn líng sòng lóng zhōng , shǐ kàn bǎi niǎo xiáng 。

 翦翎送笼中,使看百鸟翔。

 píng shēng qiān wàn piān , jīn xiè chuí lín láng 。

 平生千万篇,金薤垂琳琅。

 xiān guān chì liù dīng , léi diàn xià qǔ jiāng 。

 仙官敕六丁,雷电下取将。

 liú luò rén jiān zhě , tài shān yī háo máng 。

 流落人间者,太山一毫芒。

 wǒ yuàn shēng liǎng chì , bǔ zhú chū bā huāng 。

 我愿生两翅,捕逐出八荒。

 jīng chéng hū jiāo tōng , bǎi guài rù wǒ cháng 。

 精诚忽交通,百怪入我肠。

 cì shǒu bá jīng yá , jǔ piáo zhuó tiān jiāng 。

 刺手拔鲸牙,举瓢酌天浆。

 téng shēn kuà hàn màn , bù zhuó zhī nǚ xiāng 。

 腾身跨汗漫,不著织女襄。

 gù yǔ dì shàng yǒu , jīng yíng wú tài máng 。

 顾语地上友,经营无太忙。

 qǐ jūn fēi xiá pèi , yǔ wǒ gāo xié háng 。

 乞君飞霞佩,与我高颉颃。

 调张籍翻译:

 李白、杜甫诗文并在,犹如万丈光芒照耀了诗坛。却不知轻薄文人愚昧无知,怎么能使用陈旧的诋毁之辞去中伤他们?就像那蚂蚁企图去摇撼大树,可笑他们也不估量一下自己。虽然我生活在李杜之后,但我常常追思仰慕着他们。晚上也常常梦见他们,醒来想着却又模糊不清。李白杜甫的文章像大禹劈山治水一样立下了不朽的勋绩,但只留下了一些斧凿的痕迹,人们已经难以见到当时的治水的运作过程了。遥想当年他们挥动着摩天巨斧,山崖峭壁一下子劈开了,被阻遏的洪水便倾泻出来,天地间回荡着山崩地裂的巨响。但就是这样的两位夫子,处境却大抵都冷落困顿;仿佛是天帝为了要他们作诗有所成就,就故意让他们崛起而又困顿。他们犹如被剪了羽毛被囚禁进了笼中的鸟儿一样,不得展翅翱翔,只能痛苦地看着外边百鸟自由自在地飞翔。他们一生写了千万篇优美的诗歌,如金薤美玉一样美好贵重,但其中多数好像被天上的仙官派遣神兵收取去了一样,流传在人间的,只不过是泰山的毫末之微而已。我恨不得生出两个翅膀,追求他们的境界,哪怕出于八方荒远之地。我终于能与前辈诗人精诚感通,于是,千奇百怪的诗境便进入心里:反手拔出大海中长鲸的利齿,高举大瓢,畅饮天宫中的仙酒,忽然腾身而起,遨游于广漠无穷的天宇中,自由自在,发天籁之音,甚至连织女所制的天衣也不屑去穿了。我回头对地上的你说,不要老是钻到书堆中寻章摘句,忙碌经营,还是和我一起向李、杜学习,在诗歌的广阔天地中高高飞翔吧。

 调张籍赏析:

 李白和杜甫的诗歌成就,在盛行王、孟和元、白诗风的中唐时期,往往不被重视,甚至还受到一些人的贬损。韩愈在这首诗中,热情地赞美李白和杜甫的诗文,表现出高度倾慕之情。在对李、杜诗歌的评价问题上,韩愈要比同时的人高明许多。

 此诗可分为三段。前六句为第一段。作者对李、杜诗文作出了极高的评价,并讥斥“群儿”抵毁前辈是多么无知可笑。“李杜文章在,光焰万丈长”二句,已成为对这两位伟大诗人的千古定评了。中间二十二句为第二段。力写对李、杜的钦仰,赞美他们诗歌的高度成就。其中“伊我”十句,作者感叹生于李、杜之后,只好在梦中瞻仰他们的风采。特别是读到李、杜天才横溢的诗篇时,便不禁追想起他们兴酣落笔的情景。“惟此”六句,感慨李、杜生前不遇。天帝要使诗人永不停止歌唱,便故意给予他们升沉不定的命运。

 “平生”六句,作者叹惜李、杜的诗文多已散佚。末十二句为第三段。“我愿”八句,写自己努力去追随李、杜。诗人希望能生出两翅,在天地中追寻李、杜诗歌的精神。他最后四句点题。诗人恳切地劝导老朋友张籍不要忙于经营章句,要大力向李、杜学习。

 韩愈在中唐诗坛上,开创了一个重要的流派。叶燮《原诗》说:“韩诗为唐诗之一大变。其力大,其思雄。”诗人以其雄健的笔力,凌厉的气势,驱使宇宙万象进入诗中,表现了宏阔奇伟的艺术境界。这对纠正大历以来诗坛软熟浅露的诗风,是有着积极作用的。而《调张籍》就正像诗界异军突起的一篇宣言,它本身最能体现出韩诗奇崛雄浑的诗风。

 诗人笔势波澜壮阔,恣肆纵横,全诗如长江大河浩浩荡荡,奔流直下,而其中又曲折盘旋,激溅飞泻,变态万状。如第二段中,极写李、杜创作“施手时”情景,气势宏伟,境界阔大。突然,笔锋急转:“惟此两夫子,家居率荒凉。”豪情壮气一变而为感喟苍凉,所谓“勒奔马于嘘吸之间”,非有极大神力者不能臻此。下边第三段“我愿”数句,又再作转折,由李、杜而写及自己,驰骋于碧海苍天之中,诗歌的内涵显得更为深厚。诗人并没有让江河横溢,一往不收,他力束狂澜,迫使汹涌的流水循着河道前泻。此诗在命题立意、结构布局、遣词造句上,处处显示出作者独具的匠心。如诗中三个段落,回环相扣,展转相生。全诗寓纵横变化于规矩方圆之中,非有极深功力者不能臻此。

 尤可注意的是,诗中充满了探险入幽的奇思冥想。第一段六句,纯为议论。自第二段始,运笔出神入化,简直令人眼花缭乱。“想当施手时,巨刃磨天扬。垠崖划崩豁,乾坤摆雷硠。”用大禹凿山导河来形容李、杜下笔为文,这种匪夷所思的奇特的想象,决不是一般诗人所能有的。诗人写自己对李、杜的追慕是那样狂热:“我愿生两翅,捕逐出八荒。”他长出了如云般的长翮大翼,乘风振奋,出六合,绝浮尘,探索李、杜艺术的精魂。追求的结果是“百怪入我肠”。此“百怪”可真名不虚说,既有“刺手拔鲸牙,举瓢酌天浆”,又有“腾身跨汗漫,不着织女襄”。下海上天,想象非常神奇。而且诗人之奇思,雄阔壮丽。韩诗曰奇曰雄,通过此诗可见其风格特色。

 诗人这种神奇的想象,每借助于夸张和比喻的艺术手法,就是前人所盛称的“以想象出诙诡”。诗人这样写那些妄图诋毁李、杜的轻薄后生:“蚍蜉撼大树,可笑不自量!”设喻贴切,形象生新,后世提炼为成语,早已家喻户晓了。诗中万丈光焰,磨天巨刃,乾坤间的巨响,太山、长鲸等瑰玮奇丽的事物,都被用来设喻,使诗歌磅礴的气势和诡丽的境界得到充分的表现。

 此诗乃“论诗”之作。朱彝尊《批韩诗》中所谓的“别调”,其实应是议论诗中的“正格”,那就是以形象为议论。在此诗中,作者通过丰富的想象和夸张、比喻等表现手法,在塑造李白、杜甫及其诗歌的艺术形象的同时,也塑造出作者其人及其诗歌的艺术形象,生动地表达出诗人对诗歌的一些精到的见解,这正是此诗在思想上和艺术上值得珍视的地方。